בורסת תל-אביב

בורסת תל-אביב

אתר זה מייצא ערוץ RSS של תשקיפי הבורסה לני"ע בתל אביב. הערוץ נמצא ב-http://tase.ev-en.org/tashkif.rss, ורצוי לראותו באמצעות תוכנה מתאימה שתציג מידע ממנו כל אימת שיש שינוי.

מידע נוסף באתר: קישורים לאתרי מידע על הבורסה:
-->

Baruch Even / Contact information / Last Modified: Feb 2, 2005.
s p a m t r a p joshura@ev-en.org